EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La eficiència energètica actualment és un objectiu primordial per a les empreses i organitzacions, ja que permet controlar el consum i reduir costs.

La directiva europea 2006/32/CE sobre eficiència energètica, fixa per al 2016 un estalvi orientatiu del 9%.

EMGECO FS per mitjà d'auditories energètiques, la gestió de les infraestructures i la experiència acumulada, està en disposició d'oferir un estalvi d'energia, gràcies a la millora i manteniment de les instal.lacions, orientat a aconseguir una reducció significativa en la factura energètica, fet que comporta un augment de la competitivitat en les organitzacions dels nostres clients.