INSTAL.LACIONS

EMGECO FS disposa d'un equip de professionals especialitzats en la realització de diferents tipologies d'instal.lacions.
Gestionem l'estudi, disseny, muntatge i posada en marxa de les instal.lacions que realitzem.
La metodologia de treball que utilitzem a l'hora de realitzar els nostres treballs, garanteix un òptim resultat, tant en qualitat com en termini d'entrega.
Les instal.lacions les realitzem segons la normativa vigent, i conforme a les instruccions de muntatge del nostre sistema de gestió de la qualitat, sempre adaptant-nos a les particularitats existents en cadascun dels projectes que executem.

Les instal.lacions que realitzem són:

  • Electricitat BT.
  • Climatització.
  • Fontaneria i tractament d'aigües.
  • Producció d'aigua calenta i calefacció.
  • Detecció i extinció d'incendis
  • Veu i dades.
  • Fibra òptica.

Dins del servei global, i un cop finalitzats els projectes, podem oferir-ne el manteniment, per assegurar una vida útil òptima als diferents elements que els formen, gràcies al elevat grau d'assimilació que ens atorga el fet d'haver realitzat la instal.lació.