MANTENIMENT

Els objectius del manteniment que ofereix EMGECO FS en edificis i infraestructures sanitàries, industrials i del sector terciari, passen per aconseguir el màxim confort dels usuaris de les instal.lacions i prevenir els riscs sanitaris i mediambientals.
A EMGECO FS oferim un ampli ventall de serveis de manteniment, per tal d'adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

Destaquen:

  • Manteniment preventiu - Revisions periòdiques per tal de minimitzar les avaries en infraestructures i instal.lacions, millorar el seu rendiment i evitar reduir la seva vida útil.
  • Manteniment correctiu - Reparació d'avaries en infraestructures i instal.lacions de diverses tipologies.
  • Manteniment normatiu - Manteniment preventiu obligatori que les legislacions sobre seguretat d'equips i instal.lacions industrials obliguen a realitzar de manera periòdica.
  • Manteniment multi tècnic - Realitzem manteniments globals en edificis i infraestructures, posant èmfasi en les diferents especialitzacions, gràcies al caràcter multidisciplinari del nostre personal.
  • Servei urgències - Servei urgències 24h. Ens adaptem a les exigències i necessitats dels nostres clients i als horaris de la seva activitat.